Lash & Brow Tint Brush | Eyelash & Eyebrow Tinting | Salon System

Tint Brush

Find a stockist

Long lasting toray fibre brush for lash and brow tinting.